Virtage Devblog

Tipy, návody, postřehy a cokoli nás napadne. Většinou o Javě, (Ubuntu) Linuxu a Eclipse. Jsme developeři a admini jako vy. Jsme Virtage Software.

Vzorový web Servlet 3.0 Maven projekt

Vytvoření kostry Maven projektu pro web aplikaci by mohlo být nádherně snadné, kdyby archetyp (šablona) maven-archetype-webapp nebyl neuvěřitelně zastaralý (servlety 2.3). Ale i tak zbývá dost práce doplnit věci jako aktualizace na moderní verzi Javy, JUnitu, závislosti na JSTL … a embedded Tomcat pro lokální testování.

Celý článek »

Java knihovny a frameworky – šablonovací enginy

Účelem šablonovacích (templating) enginů je generovat výstup podle předem vytvořených šablon. Nejčastěji se používají vytváření HTML pohledů (view) v návrhovém vzoru MVC. Můžete však vytvářet jakýkoli textový formát např. emaily, XML a JSON dokumenty, zdrojové soubory, LaTeX ap. Obsah [-] 1 JSP (JavaServer Pages) 2 FreeMarker 3 Velocity 4 Thymeleaf 5 MiniTemplator Šablonovací enginy jsou […]

Celý článek »

Eclipse tip: Porovnání dvou souborů

Porovnání souborů (diff) je běžnou věcí při verzování. Přímo v Eclipse můžete ale vyvolat diff dvou jakýchkoli souborů.

Celý článek »

Eclipse tip: Zapomeňte na F5 refresh

Nebaví vás neustále mačkat F5 nebo pravé tlačítko a „Refresh“ při změně souborů projektu na disku a čekat? Nemusíte!

Celý článek »

Java: Jak vypsat stack trace výjimky do řetězce?

Známá metoda printStackTrace() vypisuje na STDERR. To je užitečné jen pro jednoduché programy. V praxi potřebujeme stack trace (trasování zásobníku) často uložit do String pro zalogování, analýzu obsahu ap.

Celý článek »

Java: 5 způsobů jak na platformně nezávislý znak nového řádku

Se znakem nového řádkou (new line) jsou potíže. Linux a OS X používá \n, Windows \n\r. Seznamte se 5 způsoby, jak v Javě vypsat znak nového řádku.

Celý článek »

Chrome nezobrazuje URL adresu odkazů při najetí

Po aktualizaci Chrome na verzi 37.0.2062.94 v Ubuntu 14.04 se mi přestala zobrazovat adresa URL odkazu při najetí myší (hover). Po chvilce hledání jsem zjistil, že se asi jedná o chybu Chrome, resp. Chromium. Někteří doporučovali vypnout Use hardware acceleration when available v nastavení Chrome, ale to se mi nechtělo. Nakonec jsem objevil plugin Link […]

Celý článek »

Nástroje pro práci s Asciidoc(tor)

Rád bych představil nástroje, které jsme si u nás oblíbili pro zrychlení a zlepšení práce s Asciidoc dokumenty.

Celý článek »

Připojení na vzdálený MySQL/MariaDB přes SSH tunel

V tomto návodě se podíváme, jak se připojit na vzdálený MySQL nebo MariaDB server prostřednictvím klientů jako MySQL Workbench nebo HeidiSQL, aniž byste museli otevírat dodatečný port na firewallu.

Celý článek »

Posílání emailů s JavaMail API

JavaMail API je standardní Java knihovna pro příjem a odesílání emailů. Tyto činnosti však neprovádí, ale deleguje na skutečný mail server (Sendmail, Postfix, Exim ap.) se kterými komunikuje protokoly POP3, SMTP nebo IMAP. V tomto článku ukážu posílání, ale JavaMail dovede i poštu vybírat.

Celý článek »

Sledujte nás na

t twitter
f facebook
g google+

... a víte o všech nových učebnicích, článcích a akcích!